Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara'da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesidir.

Atılım Üniversitesi'nin amacı; bilgi çağının gerektirdiği evrensel "bilgiye ulaşım" ve "bilgi kullanım" yeteneklerine sahip, mesleki konularda bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, takım çalışmasını seven, mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı, rekabetten korkmayan, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.

Atılım Üniversitesi, şehir merkezine 20 km; Ankara'nın yeni ve hızla gelişen, modern yaşam alanlarından İncek'te 250 dönüm arazi üzerine kurulu bir kampüs üniversitesidir. Yerleşke içerisinde; fakülteler, laboratuvarlar, konferans salonları, basketbol-voleybol sahaları, spor salonu, tenis kortları, kondisyon salonu, yüzme havuzu, dış mekân organizasyonlarının da gerçekleştirildiği rekreasyon alanı, kafeterya ve restoranlar yer almaktadır.

Kampüse ulaşım, özel servis araçları, ring yapan Büyükşehir Belediye otobüsleri (101 -192 -196No'lu Hatlar) ve güzergâhta bulunan Ulus-Gölbaşı-İncek minibüsleri ile sağlanmaktadır.

Atılım Üniversitesinin Vizyonu:
Özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren, geleceğe iz bırakan bir üniversite olmaktır.

Atılım Üniversitesinin Misyonu:
Toplumsal duyarlılık anlayışı içinde bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

 


Atılım Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Akademik Yazım Danışma Merkezi
 • Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri Ofisi
 • Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • İşletme,Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Dil Eğitim Merkezi Başkanlığı
 • Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi
 • Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (RoTAM)
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • TÜTAM
 • Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Atılım Üniversitesi Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezi