MeMÖK Hakkında

 

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü özgün bir müfredat programı ile 2003 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Müfredat program yapısı tamamen özgün bir şekilde geliştirilmiş, tüm dersler mekatronik mühendisliği için gerekli uluslararası ve üst düzey donanıma sahip mezunlar yetiştirecek şekilde özenle tasarlanmıştır. Bu müfredat programının en çarpıcı özelliklerinden biri Türkiye üniversitelerindeki müfredat programlarında yaygın olarak pek rastlanmayan, ancak lisans öğrencilerinin araştırmaya yönlendirilmesi bakımından çok önemli işlevi olan “lisans araştırma projeleri” (“MECE 407 Undergraduate Research Project I” ve “MECE 408 Undergraduate Research Project II”) dersleridir. Bu derslerde öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları doğrultusunda çeşitli araştırma konularında bir akademik yıl boyunca çalışmakta; teorik, uygulamalı ve/veya deneysel araştırma yapmaktadırlar.

 

Araştırma projelerinin sonuçları, 2007 - 2010 yılları arasında bölüm öğretim üyeleri ve görevlilerinin bulunduğu bir toplantı da öğrencilerin sunumları ile aktarılmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yalnız Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen MeMÖK, 2013 yılından itibaren tüm Türkiye’deki üniversitelere açık olarak ulusal düzeyde organize edilmeye başlanmıştır. 8 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen 4. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK2013)’ne, Atılım Üniversitesi öğrencileri ile birlikte ülkemizin diğer üniversitelerinden öğrenciler, öğretim elemanları ve Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları da katılmışlardır.  MeMÖK2013’te 10 u Atılım Üniversitesi’nden 27 si ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Karabük, Gaziosmanpaşa, Çukurova, Çanakkale 18 Mart, Fırat, Marmara, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden olmak üzere toplam 37 bildiri öğrenciler tarafından üç paralel oturum halinde sözlü olarak sunulmuş ve elektronik bildiri kitabı olarak basılmıştır. Kongreye bildiri sunmak üzere ve dinleyici olarak toplam 120 kişi katılmıştır. MeMÖK2013, gerek Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde mekatronik mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları; gerekse birbirleriyle sosyal etkileşimleri açısından çok verimli geçmiştir.

 

MeMÖK’ün Türkiye çapında düzenli olarak organize edilen bir öğrenci kongresi halinde devam etmesi, mekatronik mühendisliğinin ve mekatronik mühendisliği eğitiminin toplum tarafından daha iyi tanınması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle 5. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ni (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 tarihinde yine Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün öncülüğünde ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu Atılım Üniversitesi’nin üstlendiği MeMÖK 2014’e Tübitak ve Star Teknik Ltd. Şti. firması da kısmi destek vermişlerdir. Kongrede 12 farklı üniversiteden 130 dolayında katılımcı yer aldı ve öğrenciler yaptıkları çalışmaları iki paralel oturum halinde sözlü olarak sundular.

Pnömatik sistemler, ani su ısıtıcısı, akıllı atış platformu, mini Stewart platformu, delta robot tasarımı, insansız hava araçları ve uçan robotlar, taşıma robotları, koloni robotlar, güneş takip sistemleri, sağlık ve rehabilitasyon sistemleri, görüntü işleme, eyleyici tasarımı, uydu sistemleri ve akıllı bariyer sistemleri gibi konu başlıklarında yapılan çeşitli öğrenci projelerinin anlatıldığı MeMÖK 2014’e mekatronik ve robotik konularında çalışan çeşitli firmalar da stand açarak ve robot gösterileri yaparak destek verdi. 

 

MeMÖK Arşiv

MeMÖK2010 MeMÖK2010 Broşür MeMÖK2010 Bildiri Kita  
MeMÖK2011 MeMÖK2011 Broşür MeMÖK2011 Bildiri Kitabı  
MeMÖK2012 MeMÖK2012 Broşür MeMÖK2012 Bildiri Kita  
MeMÖK2013 MeMÖK2013 Broşür MeMÖK2013 Bildiri Kitabı  
MeMÖK2014 MeMÖK2014 Broşür MeMÖK2014 Bildiri Kitabı MeMÖK2014 Fotoğraflar
MeMÖK2015 MeMÖK2015 Broşür MeMÖK2015 Bildiri Kitabı MeMÖK2015 Fotoğraflar

 

Resimlerle MeMÖK2015     Resimleri indirmek için lütfen tıklayınız.