MeMÖK 2015
 
 

6. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi

 

13 Haziran 2015

 

Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

 

MeMÖK2015 Kongre Programı

MeMÖK2015 Servis Güzergahı

 

       

       Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK), 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenmektedir. MeMÖK’ün öncelikli amacı Türkiye’de mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan veya mekatronik mühendisliği konularında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek üniversitelerde sürdürülen veya tamamlanan araştırma çalışmalarının paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform oluşturmaktır. MeMÖK’de sunulan bildiriler aynı zamanda elektronik ortamda bildiri kitabı olarak da basılmakta ve böylece Türkçe kaynak veritabanına da önemli bir katkı sağlanmaktadır.

       MeMÖK’ün Türkiye çapında düzenli olarak organize edilen bir öğrenci kongresi halinde devam etmesi, mekatronik mühendisliğinin ve mekatronik mühendisliği eğitiminin toplum tarafından daha iyi tanınması açısından önem taşımaktadır. 6. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK2015) 13 Haziran 2015 tarihinde Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde Ankara'da Atılım Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. 

       Sizleri MeMÖK2015’e bildiri göndererek yukarıdaki hedeflerimize hep beraber ulaşmak için katkı vermeye davet ediyoruz. Herhangi bir kayıt ücreti alınmadan sponsor destekleri ile gerçekleştirilecek olan MeMÖK 2015’e öğrencilerin kendi yaptıkları çalışmaları içeren bildirilerle katılmaları beklenmektedir. Varsa çalışmanın danışmanı olan öğretim elemanının ismi bildiri yazarları arasında olabilir, ancak bildiriyi öğrencilerin sunmaları kongreye katılım için zorunluluktur. MeMÖK2015'e aşağıda listelenen örnek konu başlıklarında lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde gerçekleştirilen araştırma, tasarım ve uygulamaları içeren çalışmaları kapsayan bildirilerinizi gönderebilirsiniz. Bildiri konuları listelenen aşağıda başlıklar ile sınırlı değildir, mekatronik mühendisliği ile ilgili olabilecek diğer konularda yapılan çalışmalar da değerlendirme kapsamına alınabilecektir.

 

Örnek Bildiri Konuları 

 • Eyleyici teknolojileri
 • Algılayıcı teknolojileri
 • Yapay zeka
 • Biyorobotlar
 • Giyilebilir robot sistemleri
 • Savunma/güvenlik robotları
 • Rehabilitasyon robotları
 • Uçan Robotlar
 • Görüntü işleme
 • İnsansız/İnsanlı hava ve kara araçları
 • Koloni robotlar
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri

 

       MeMÖK2015’e bildiri gönderme tarihi 3 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda kongrede sunulmaya ve bildiri kitabında basılmaya uygun görülen bildiriler yazarlara 27 Nisan 2015 tarihinde bildirilecektir. MeMÖK2015 ile ilgili önemli tarihler aşağıda verilmiştir. 

 

 

Önemli Tarihler:

Bildirilerin tam metninin düzenleme kuruluna ulaşması

3 Nisan 2015     10 Mayıs 2015

Bildiri değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi

27 Nisan 2015   28 Mayıs 2015

Yazarlar için kayıt

15 Mayıs 2015  4 Haziran 2015

Bildirilerin yayına hazır tam metinlerinin düzenleme kuruluna ulaşması 15 Mayıs 2015  4 Haziran 2015

Konferans programının duyurulması

5 Haziran 2015 8 Haziran 2015

Konferans tarihi

13 Haziran 2015

 

 

Resimlerle MeMÖK2014     Resimleri indirmek için lütfen tıklayınız.